Generalforsamling 4. november 2018


kl. 11.00 i Bogtrykmuseet.

         

Dagsorden følger senere.