Generalforsamling 5. november


kl. 11.00 i Bogtrykmuseet.

         

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Rådets beretning

3. Kassemesterens beretning

4. Valg af rådsmedlemmer - på valg:

    Karen Raaby

    Lisbeth Kruse

    Willy Jensen

    Valg af suppleant

5. Indkomne forslag

6. Eventuelt